RUT och ROT

RUT och ROT - så funkar det

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya regler för köp av RUT-tjänster. Den sammanlagda skattereduktionen höjs och uppgår från 1 juli 2019 till 50 000 kronor per person och år. Detta innebär att du kan köpa tjänster till ett värde av 100 000 kronor per år.

RUT och ROT räknas ihop och den sammanlagda skattereduktionen får max uppgå till 50 000 kronor per person och år.